GiỚI THIỆU NHÀ THÔNG MINH ABB - Free@home
GiỚI THIỆU NHÀ THÔNG MINH ABB - Free@homeHOT 2019-09-18 22:12:10 Nhà thông minh hay nhà tự động (home automation, smart home) là những khái niệm mang ý nghĩa khác nhau đối với nhiều người. Đó là việc điều khiển tự động các thiết bị trong nhà – bằng cách ứng dụng công nghệ theo những phương thức nhằm làm thỏa mãn và gia tăng giá trị cuộc sống của bạn thông qua việc mang đến sự thoải mái, tiện dụng và an toàn