Điều khoản và điều kiện giao dịch

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

 

Chào mừng Quý khách đến với website www.nhathongminh88.com

Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào trên www.nhathongminh88.com (sau đây gọi là "Sản Phẩm").

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Cách hình thành hợp đồng
  1. Thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà khách hàng đã cung cấp cho www.nhathongminh88.com.
  2. Một tin nhắn từ www.nhathongminh88.com tới khách hàng xác nhận đơn đặt hàng đã được xử lý thành công.

Đơn đặt hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của khách hàng với trung tâm CSKH. nhathongminh88.com có quyền hủy đơn đặt hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng  đăng tải trên nhathongminh88.com. Trong trường hợp đơn đặt hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền khách hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị đơn đặt hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng theo quy định tạính Chính sách đổi trả  đăng tải trên nhathongminh88.com .

  1. Giá cả và thanh toán

Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tạị Chính sách giao hàng đăng tải trên nhathongminh88.com

  1. Giao nhận sản phẩm

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định trên  được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).

  1. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách trao đổi hàng đăng tải trên nhathongminh88.com 

  1. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, nhathongminh88.com không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của nhathongminh88.com  gây ra. Trách nhiệm của nhathongminh88.com  đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên nhathongminh88.com 

  1. Điều khoản chung