Download

Download báo giá Download tài liệu kỹ thuật Download phần mềm Download mẫu văn bản
1- BG Hikvison

 

1- Firmware Hikvision 

         

1- Mẫu phiếu gửi bảo hành HTJ
2- BG Dahua 2- Tài liệu HDSD Dahua 2- Tools PC Hikvision 2- Mẫu hợp đồng nguyên tắc HTJ
3- BG Panasonic 3- Tài liệu HDSD Panasonic 3- Tools PC Dahua 3- Mẫu hợp đồng lắp đặt HTJ
4- BG nhà thông minh 4- Tài liệu HDSD nhà thông minh 4- Phần mềm hỗ trợ từ xa   
5- BG Access control  5 Tài liệu HDSD Access control  5- Firmware Access control    
6- BG Camera UNV 6- Tài liệu HDSD UNV 6- Tool Camera UNV